Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8236 d756 500
7027 0a82
To zależy od punktu widzenia. Wszystko, mój drogi, jest chwiejne i umowne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromnyaako nyaako viajointskurwysyn jointskurwysyn
7604 f1cd 500
credits to @noticeable
Reposted fromnoticeable noticeable viaAmericanlover Americanlover
2055 b157 500
Reposted fromnfading nfading viafourstrings fourstrings
2415 5004 500
Reposted fromfyeahnix fyeahnix viakatastrofo katastrofo
Posłuchaj, jak mi prędko bije Twoje serce.
— Wisława Szymborska
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
8123 cb08 500
Reposted fromMuppet Muppet viaanorexianervosa anorexianervosa
Reposted fromgreensky greensky viasmoke11 smoke11
0774 8802 500
Reposted fromicanseeyou icanseeyou viasmoke11 smoke11
0704 ba2a

wonderfulsenses:

damn straight

Reposted frommelanchujnia melanchujnia viapuremindx puremindx
Hłasko kiedyś powiedział mi tak o Osieckiej: "Byliśmy w hotelu, ja na kacu leżę, a, kurwa, Agnieszka już sobie wierszyki pisze".
— Grzegorz Lasota, Traktowałem ją poważnie [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
6702 f479 500
7143 e47c 500

outofcontextdnd:

rebel-without-a-cunt:

viralthings:

Hermit crab using a skull for a shell

Reblog if you support goth crab

Character Concept

Reposted fromfanny-ann fanny-ann viakapitandziwny kapitandziwny
0907 93d6 500

artruby:

Laura Powell. 

Tak mi się (...) bez Ciebie nic nie podoba...
— Agnieszka Osiecka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl